Solucan Gübresinin Özellikleri

- Granüler yapısı toprağın sütrüktürünü düzenleyip havalanmayı sağlarken su tutma kapasitesinin yüksekliği topraktaki su stresini minimize etmektedir. 

- Yapısındaki çok sayıda bakteri,verildiği topraktaki zararlı bakterilerle rekabet ederek onların zararlı etkilerini ortadan kaldırır, böylece bitkilerin hastalıklara karşı direncini artırır. 

- Hava şartlarının olumsuz etkilerine(don, sıcaklık farkları vb.) karşı bitkiyi korur. 

- Kesinlikle yabani ot tohumu içermez. 

- Kaliteli, bol verimli ve raf ömrü uzun ürünler elde edilmesini sağlar. 

- %100 ekolojik ve non-toksiktir. 

- Toprağın Ph, nem gibi özelliklerinin düzenlenmesini sağlar. 

- Bilhassa kimyasallarla kirlenmiş, kuvvetini ve canlılığını yitirmiş, yorulmuş toprakların ıslahını sağlar. 

- Asitli, kumlu toprakları düzenleyerek tarıma elverişli hale getirir. 

- Kokusuzdur. 

- Solucan gübresiyle yetiştirilmiş bitkilerde nitrat kalıntısı bulunmaz. 

- Suyu, havayı ve toprağı kirletmez. 

- Toprakta uzun süre kalır dolayısıyla bitkinin uzun süre besin ihtiyacını karşılar. Besin elementlerini bitkinin ihtiyacına göre tedricen bitkiye kazandırır. 

- Bitkiler için aynı anda hem besin kaynağı hem de büyümeleri için teşvik olarak etkilidir.

- Bitkilerin sağlam kok sistemi oluşturması için yardımcı olur, bitkilerin stres ve patojenlere karsı dayanıklılığını artırır ve ekolojik temiz ziraat ürünlerinin üretimi için mükemmel bir gübredir.